เซลล์มะเร็งต่อสู้เพื่อฐานรากโดยใช้ยีนที่แก่ชรา

การสะสมของเซลล์ที่เป็นอันตรายจะถูกป้องกันโดยการแข่งขันระหว่างเซลล์ต้นกำเนิดหลายเซลล์ในต่อมในลำไส้ การทำงานของเซลล์ต้นกำเนิดจากลำไส้ขึ้นอยู่กับปัจจัยการเจริญเติบโต ซึ่งผลิตโดยสภาพแวดล้อมโดยรอบ มะเร็งลำไส้มักเกิดจากเซลล์ต้นกำเนิดที่การกลายพันธุ์ช่วยให้การเจริญเติบโตเป็นอิสระจากปัจจัยเหล่านี้จากเซลล์ต้นกำเนิดที่กลายพันธุ์

เซลล์ที่กลายพันธุ์ใช้ยีนนี้เพื่อสกัดกั้นปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อเซลล์ต้นกำเนิดปกติที่จะได้เปรียบในการแข่งขัน ยีนที่แก่ก่อนวัยนั้นแสดงออกในเนื้อเยื่อปกติเมื่อเรามีอายุมากขึ้น ทำให้ความสามารถของเซลล์ต้นกำเนิดลดลง เพื่อซ่อมแซมความเสียหาย การศึกษาในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าเซลล์ที่กลายพันธุ์นั้นใช้ยีนเดียวกันเพื่อสร้างฐานรากถาวรในเนื้อเยื่อ เซลล์ที่กลายพันธุ์จะแย่งชิงยีนที่แก่ชราและใช้กับเซลล์ต้นกำเนิดที่แข็งแรง การพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ ๆ เนื่องจากการทำงานของเอนไซม์ที่เข้ารหัสโดยยีนชราภาพสามารถปิดกั้นทางเภสัชวิทยาได้ จุดประสงค์นี้ในสัตว์วิจัยที่มีอายุมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ต้นกำเนิดจากวัย ในการศึกษาปัจจุบัน นักวิจัยใช้วิธีเดียวกันนี้เพื่อลดโอกาสที่เซลล์กลายพันธุ์จะชนะการแข่งขัน การรักษาสามสัปดาห์ลดจำนวน adenomas ในสัตว์ทดลอง ผลการวิจัยมีแนวโน้มดีและสร้างรากฐานสำหรับการพัฒนาวิธีการรักษาแบบใหม่สำหรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มจะเป็นมะเร็งลำไส้ งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการเสริมสร้างกลไกทางธรรมชาติในการขจัดเซลล์ที่เสียหายออกจากเนื้อเยื่อ เราสามารถลดความเสี่ยงต่อมะเร็งในเนื้อเยื่ออื่นๆได้

การทดสอบความเป็นพิษต่อรกและตัวอ่อนการทดสอบความเป็นพิษต่อรกและตัวอ่อน

ยาต้องปลอดภัยไม่เฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น กรณีผู้ป่วยตั้งครรภ์ ยาต้องปลอดภัยสำหรับเด็กในครรภ์ที่ยังอยู่ในครรภ์ ดังนั้น ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนายาชนิดใหม่ สารที่เป็นตัวเลือกจึงได้รับการทดสอบในจานเพาะเชื้อบนเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนจากเซลล์ของหนูเมาส์ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สังเกตเห็นผลกระทบที่สร้างความเสียหายต่อตัวอ่อนในระยะหลังในระหว่างการทดสอบกับหนูที่ตั้งครรภ์เท่านั้น

Health News

จังหวะในการทำงานของหัวใจควบคุมโดยแรงกระตุ้นไฟฟ้าจังหวะในการทำงานของหัวใจควบคุมโดยแรงกระตุ้นไฟฟ้า

จังหวะในการทำงานของหัวใจควบคุมโดยแรงกระตุ้นไฟฟ้า การรบกวนของกระบวนการทางไฟฟ้าชีวภาพนี้อาจส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหัวใจเต้นผิดปกติ ซึ่งเป็นโรคทั่วไปที่อาจนำไปสู่การเจ็บป่วยและเสียชีวิตวิธีที่แรงกระตุ้นไฟฟ้าในหัวใจเคลื่อนที่จากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่ง หัวใจที่ทำหน้าที่หดตัวเพื่อสูบฉีดเลือดไปยังร่างกายและปอดภายในหัวใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจทำหน้าที่เป็นนาฬิกาไฟฟ้า

Health News

เซ็นเซอร์เชื่อมต่อกับเส้นประสาทอื่นที่ทำงานอย่างถูกต้องเซ็นเซอร์เชื่อมต่อกับเส้นประสาทอื่นที่ทำงานอย่างถูกต้อง

แนวโน้มที่จะปรับปรุงชีวิตของผู้ที่สูญเสียความรู้สึกในแขนขาโดยการฝังเซ็นเซอร์แทนเส้นประสาทที่เสียหาย แต่เทคโนโลยีที่มีอยู่มีข้อเสียที่สำคัญหลายประการ เช่น การผลิตและการใช้งานที่ซับซ้อน รวมถึงความต้องการแหล่งพลังงานภายนอก เทคโนโลยีล้ำสมัยที่เรียกว่าเครื่องกำเนิดนาโนไทรโบอิเล็กทริกเพื่อสร้างและทดสอบแบบจำลองสัตว์โดยใช้เซ็นเซอร์ขนาดเล็ก

Health News