Day: February 28, 2021

กกต.เมียนมาประกาศให้ ผลเลือกตั้งที่ซูจีชนะ’เป็นโมฆะ’กกต.เมียนมาประกาศให้ ผลเลือกตั้งที่ซูจีชนะ’เป็นโมฆะ’

คณะกรรมการการเลือกตั้งของเมียนมาประกาศให้ผลการเลือกตั้ง เมื่อเดือนพ.ย.ปีที่แล้ว ซึ่งพรรคเอ็นแอลดีของนางซูจีคว้าชัยชนะ “เป็นโมฆะ”

News

ประโยชน์ของ BIG DATA ที่ภาคธุรกิจนำมาใช้งานจริงประโยชน์ของ BIG DATA ที่ภาคธุรกิจนำมาใช้งานจริง

ประโยชน์ของ BIG DATA ที่ภาคธุรกิจนำมาใช้งานจริง ขึ้นชื่อว่า ‘ข้อมูล’ ย่อมต้องมีคุณค่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง Big Data กำลังเข้ามามีบทบาทมากมายในธุรกิจ ไม่ว่าจะด้านการวางแผนหลังบ้าน หรือแม้กระทั่งช่องทางการขายหน้าบ้าน จึงเรียกได้ว่า ใครพร้อมก่อน ก็สามารถเป็นผู้เดินเกมได้ก่อนในกลุ่มธุรกิจนั้นๆ

News