Day: May 8, 2021

‘Elon’ จะนำมนุษย์ไปบนดาวอังคาร Wernher von Braun นักวิทยาศาสตร์จรวดในตำนานทำนายไว้ในหนังสือปี 1953‘Elon’ จะนำมนุษย์ไปบนดาวอังคาร Wernher von Braun นักวิทยาศาสตร์จรวดในตำนานทำนายไว้ในหนังสือปี 1953

ดร. เวอร์เฮอร์ฟอนเบราน์นักวิทยาศาสตร์จรวดชาวเยอรมันที่เปลี่ยนจากการพัฒนาอาวุธของนาซีเพื่อช่วยนาซ่าออกจากพื้นดินให้สหรัฐฯเขียนนวนิยายเรื่องหนึ่งในช่วงหลายปีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยคาดเดาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร – และสังคมมนุษย์จะเป็นอย่างไร นำโดย “Elon.”

News

ข้อเสนอการปราบปราม ‘ปืนผี’ ที่ออกโดยกระทรวงยุติธรรมข้อเสนอการปราบปราม ‘ปืนผี’ ที่ออกโดยกระทรวงยุติธรรม

เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 สำนักแอลกอฮอล์ยาสูบอาวุธปืนและวัตถุระเบิดของกระทรวงยุติธรรมกำลังพยายามปรับปรุงคำจำกัดความทางกฎหมายของอาวุธปืนเพื่อพยายามปราบปราม “ปืนผี”

News

รถรับจ้างชุมพร บริการดีจ่ายถูก เป็นกันเองรถรับจ้างชุมพร บริการดีจ่ายถูก เป็นกันเอง

รถรับจ้างชุมพรบริการรถรับจ้างขนของดีจ่ายถูกเป็นกันเองจดบริการรถรับจ้างขนของทั่วไปของเราในชุมพร ที่อยากจะขอแนะนำต่างๆดังนี้ อำเภอเมืองชุมพร

News