Day: August 14, 2021

โควิดรีเทิร์น! “อู่ฮั่น” พบผู้ติดเชื้อครั้งแรกในรอบปีเศษ พบผลบวกแล้ว 7 รายโควิดรีเทิร์น! “อู่ฮั่น” พบผู้ติดเชื้อครั้งแรกในรอบปีเศษ พบผลบวกแล้ว 7 ราย

สำนักงานใหญ่ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน รายงานการตรวจพบประชาชนในนครอู่ฮั่น เมืองเอกของหูเป่ย มีผลทดสอบกรดนิวคลีอิกเป็นบวก จำนวน 7 ราย

News

โพลมะกันชี้ คนไม่ยอมฉีดวัคซีน เพราะเชื่อว่าวัคซีนเสี่ยงกว่าติดเชื้อโควิดโพลมะกันชี้ คนไม่ยอมฉีดวัคซีน เพราะเชื่อว่าวัคซีนเสี่ยงกว่าติดเชื้อโควิด

ผลสำรวจจากมูลนิธิตระกูลไกเซอร์ (KFF) พบผู้ใหญ่ชาวอเมริกันที่ยังไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่ไม่เชื่อในประสิทธิภาพของวัคซีน และมองว่าวัคซีนมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากกว่าเชื้อไวรัส

News

เครื่องมือจัดฟันแบบใส กับความสกปรกเครื่องมือจัดฟันแบบใส กับความสกปรก

เครื่องมือจัดฟันแบบใส กับความสกปรก ถ้าคุณไม่มีระเบียบวินัย หรือชอบกินจุบจิบ เครื่องมือแบบใส อาจเป็นตัวช่วยสะสมความสกปรก ในช่องปากของคุณ หลังอาหาร หากคุณใส่เครื่องมือกลับ โดยที่ไม่แปรงฟัน หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ในขณะที่ยังใส่เครื่องมือแบบใสอยู่

News