Day: September 22, 2021

ตาลีบันจำกัดการทำงานของเจ้าหน้าที่หญิงกรุงคาบูลตาลีบันจำกัดการทำงานของเจ้าหน้าที่หญิงกรุงคาบูล

นายฮัมดุลเลาะห์ โนมานี รักษาการนายกเทศมนตรีกรุงคาบูล แถลงว่า นับจากนี้เป็นต้นไป “จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง” ขอให้ลูกจ้างหญิงประจำสำนักงานเทศบาลกรุงคาบูล “พักอยู่กับบ้าน” ยกเว้นเฉพาะตำแหน่งซึ่งเจ้าหน้าที่ชายไม่สามารถปฏิบัติได้เองเท่านั้น

News

ชนบทห่างไกลบนที่ราบสูงของเขตกึ่งเขตร้อนซิลเหตชนบทห่างไกลบนที่ราบสูงของเขตกึ่งเขตร้อนซิลเหต

ในเขตชนบทห่างไกลบนที่ราบสูงของเขตกึ่งเขตร้อนซิลเหต เมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของบังกลาเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องสวนชาอันเขียวชอุ่ม การไปโรงเรียนต้องใช้เวลามากกว่าการตื่นนอนให้ตรงเวลา แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าเส้นทางของโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือความสงบที่เขายอมรับ เนื่องจากธรณีสัณฐานวิทยาของซิลเหตอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง

Travel News

ทางเลือกใหม่ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อปัสสาวะขั้นสูงทางเลือกใหม่ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อปัสสาวะขั้นสูง

การรักษาแบบใหม่สำหรับมะเร็งท่อปัสสาวะขั้นสูงมีประสิทธิภาพโดยมีผลข้างเคียงที่ยอมรับได้ในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2 ผู้ป่วย 113 รายที่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะลุกลาม ซึ่งเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะชนิดที่พบบ่อยที่สุด ประชากรทดลองมีความก้าวหน้าแม้จะได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดที่ใช้แพลตตินัมและสารยับยั้งจุดตรวจที่กระตุ้นภูมิคุ้มกัน

Health News