Day: October 2, 2021

โฆษณา การตลาดออนไลน์ ให้คุ้มค่า ต้องรู้คู่แข่ง รู้เทรนด์ รู้จังหวะ และเวลาโฆษณา การตลาดออนไลน์ ให้คุ้มค่า ต้องรู้คู่แข่ง รู้เทรนด์ รู้จังหวะ และเวลา

โฆษณา การตลาดออนไลน์ ให้คุ้มค่า ต้องรู้คู่แข่ง รู้เทรนด์ รู้จังหวะ และเวลา ไม่ว่ายุคสมัยไหนก็ต้องยอมรับว่าการโฆษณาเป็นการตลาดที่สำคัญ และมีบทบาทสูงในการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย แตกต่างกันก็ที่รูปแบบของสื่อเสียมากกว่า ในอดีตวงการโฆษณาถูกผูกติดกับสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ รวมทั้งป้ายประกาศตามท้องถนนประปราย แต่ปัจจุบันพื้นที่ของสื่อโฆษณาถูกเปลี่ยนไปให้อยู่กลางอากาศ เรากำลังพูดถึงอินเตอร์เน็ตและสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จึงทำให้การวางโฆษณาตามสื่อสิ่งพิมพ์และคัทเอาท์บนท้องถนนจัดเป็น old fashion ไปโดยปริยาย

News