Day: October 5, 2021

การปลูกถ่ายสมองอาจยกภาวะซึมเศร้าที่รุนแรงที่สุดการปลูกถ่ายสมองอาจยกภาวะซึมเศร้าที่รุนแรงที่สุด

รากฟันเทียมแบบใช้ไฟฟ้าที่ฝังอยู่ในกะโหลกศีรษะและเชื่อมต่อกับสมองสามารถตรวจจับและรักษาโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงได้ นักวิทยาศาสตร์สหรัฐเชื่อว่าหลังจากผู้ป่วยรายแรกมีแนวโน้มว่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดี Sarah ซึ่งมีอายุ 36 ปี ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวมานานกว่าหนึ่งปีแล้ว และบอกว่าอุปกรณ์นี้พลิกชีวิตของเธอ แพ็คขนาดเท่ากล่องไม้ขีดในหัวของเธอจะเปิดอยู่เสมอ

Health News