Day: October 7, 2021

มาเลกอนเป็นแนวกว้างของมหาสมุทรแอตแลนติกมาเลกอนเป็นแนวกว้างของมหาสมุทรแอตแลนติก

มาเลกอน ที่ทะเลของบาราโกวด้านหนึ่งของแม่น้ำมาเลคอน ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันกับทางเดินริมทะเล ตั้งตระหง่านเป็นแนวกว้างของมหาสมุทรแอตแลนติก อีกด้านหนึ่ง ภูเขาเอล ยุนเก ตั้งตระหง่านอยู่หลังอาคารสมัยศตวรรษที่ 18 ถึง 20 ที่รกร้าง ในระหว่างวันผู้คนจะเดินเตร็ดเตร่หรือนั่งบนกำแพงหินริมทะเล ในตอนกลางคืน กลุ่มต่างๆ จะรวมตัวกันภายใต้แสงไฟสลัวของไฟถนน

Travel News