Day: October 9, 2021

ซูดานใต้เริ่มเปิดตัววัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตโดยจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันซูดานใต้เริ่มเปิดตัววัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตโดยจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

กระทรวงสาธารณสุขของเซาท์ซูดานได้เริ่มเปิดตัววัคซีนโควิด-19 แบบครั้งเดียวที่ผลิตโดยจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ความจริงที่ว่าผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องกลับมาเยี่ยมอีกครั้งเพื่อกระทุ้งครั้งที่สอง เช่นเดียวกับวัคซีนอื่นๆ ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้คนจะได้รับการคุ้มครองได้ง่ายขึ้น เซาท์ซูดานได้รับการจัดส่งครั้งแรกด้วยปริมาณ J&J เพียง 150,000 โดสในเดือนกันยายน

News