Day: October 15, 2021

เซลล์กลายพันธุ์ขับเนื้องอกในระยะเริ่มแรกออกจากหลอดอาหารเซลล์กลายพันธุ์ขับเนื้องอกในระยะเริ่มแรกออกจากหลอดอาหาร

การวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่าเซลล์ที่มีการกลายพันธุ์สามารถแข่งขันกับเนื้องอกในระยะเริ่มแรกในหลอดอาหารของเมาส์ได้ ดังนั้นจึงไม่เคยทำให้มันกลายเป็นมะเร็ง หลอดอาหารของมนุษย์ปกติคือการปะติดปะต่อของเซลล์ที่มีการกลายพันธุ์ที่เรียกว่าโคลนกลายพันธุ์ เทคนิคการถ่ายภาพ 3 มิติและแบบจำลองเมาส์ที่ล้ำสมัยเพื่อแสดงภาพเนื้องอกด้วยกล้องจุลทรรศน์ในระยะแรกของการพัฒนา

Health News