Day: October 20, 2021

ลีกประกาศ 68% ของนักเตะพรีเมียร์ลีกฉีดวัคซีนโควิด-19ครบแล้วลีกประกาศ 68% ของนักเตะพรีเมียร์ลีกฉีดวัคซีนโควิด-19ครบแล้ว

ลีกประกาศแล้ว ร้อยละหกสิบแปดของผู้เล่นในพรีเมียร์ลีกทั้งหมดได้รับวัคซีนโควิด-19 ทั้งสองโดสแล้ว พรีเมียร์ลีกยังยืนยันว่า 81% ของผู้เล่นมีการกระทุ้งอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ตัวเลขดังกล่าวทำให้การรับวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ข้อมูลล่าสุดนี้แสดงให้เห็นว่ากระแสน้ำกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมันแสดงให้เห็นว่าผู้คนกำลังฟังข้อความที่มีเหตุผลจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีข้อมูลดี

Sport News