Day: October 27, 2021

สถาปัตยกรรมฮังการีในยุค เออดอน เลคเนอร์สถาปัตยกรรมฮังการีในยุค เออดอน เลคเนอร์

บูดาเปสต์เป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดในโลกที่ชื่นชมสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโว สไตล์นี้เป็นที่รู้จักในชื่อ เซเซสซิโอในฮังการีหลังขบวนการแยกตัวของออสเตรียเป็นแรงบันดาลใจให้อาคารที่สวยงามจำนวนมากที่กระจายตัวอยู่ทั่วเมือง บุคลิกภาพที่สำคัญที่สุดในสถาปัตยกรรมฮังการีในยุคนั้นคือ เออดอน เลคเนอร์ ซึ่งได้รับการขนานนามว่าฮังการี เกาดี

Travel News