Day: November 10, 2021

การหย่านมบางอย่างกระตุ้นให้เกิดฟันผุสำหรับเด็กเล็กการหย่านมบางอย่างกระตุ้นให้เกิดฟันผุสำหรับเด็กเล็ก

นักรณรงค์ด้านสุขภาพกล่าวว่าขนมบางชนิดที่ขายเป็นอาหารหย่านมหรือสำหรับทารกมีน้ำตาลในปริมาณที่น่าตกใจซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดฟันหวานตั้งแต่อายุยังน้อย วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สำหรับทารกและเด็กวัยหัดเดิน 73 รายการที่ขายในร้านค้าในสหราชอาณาจักร โดยรวมแล้ว 27 ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบจะมีคุณสมบัติสำหรับน้ำตาลแดงหรือสูงบนระบบการติดฉลากอาหาร

Health News