Day: November 20, 2021

ชาวเบอร์เบอร์สืบเชื้อสายมาจากชนพื้นเมืองของโมร็อกโกชาวเบอร์เบอร์สืบเชื้อสายมาจากชนพื้นเมืองของโมร็อกโก

สำรวจเทือกเขาแอนติแอตลาสที่ไม่ธรรมดาภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยฝุ่นห่างจากอากาดีร์เพียงสองชั่วโมงที่ซึ่งชาวเบอร์เบอร์พื้นเมืองได้รักษาวิถีชีวิตที่มีมายาวนานของพวกเขาไว้ ขับรถเพียง 2 ชั่วโมงจากเมืองอากาดีร์ในโมร็อกโก ภูเขาแอนตี้แอตลาสไม่ได้ห่างไกลจากภูมิประเทศเหมือนในประเพณี ชาวเบอร์เบอร์ของเทือกเขานี้สืบเชื้อสายมาจากชนพื้นเมืองของโมร็อกโก

Travel News