Day: January 3, 2022

กฎหมายห้ามขายงาช้างของฮ่องกงมีผลบังคับใช้แล้วกฎหมายห้ามขายงาช้างของฮ่องกงมีผลบังคับใช้แล้ว

กฎหมายห้ามขายผลิตภัณฑ์จากงาช้ามีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในฮ่องกง เมื่อวันศุกร์ หลังสภานิติบัญญัติ (เล็กโค) ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว เมื่อเดือน ก.พ. 2561 ว่าด้วยการ “ห้ามนำเข้า ส่งออกซ้ำ และดำเนินการเชิงพาณิชย์ กับผลิตภัณฑ์จากงาช้าง” แต่มีข้อยกเว้นให้กับผลิตภัณฑ์จากงาช้างที่มีการยืนยันว่า มีการได้มาหรือแปรรูปก่อนปี 2468

News