Day: January 11, 2022

การฟื้นตัวของสายตาในผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองการฟื้นตัวของสายตาในผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง

แผนที่การทำงานของสมองในผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองด้วยการสูญเสียการมองเห็นซึ่งให้ความหวังใหม่ในการฟื้นฟูและการฟื้นตัวข้อมูลเชิงลึกใหม่โดยการรวมข้อมูลจากการทดสอบสายตาทางคลินิกกับการถ่ายภาพสมองเพื่อทำแผนที่พื้นที่ของสมองที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียการมองเห็นได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยให้สามารถระบุพื้นที่สมองที่มองเห็นได้

Health News